+420 493 555 555 / Po-Pá: 7:00 - 17:00

Informace pro spotřebitele

 Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 3Mimosoudní řešení sporů
   
    V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat
    návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR,
    Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).
    Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Vyplňte prosím tento formulář a pošlete nám jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku.

                 
                   

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Prodávající:

BESTA – Berný s.r.o., se sídlem Slatiny – Milíčeves 25, PSČ 50601, IČ: 259 25 229, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15004,

tel.:  +420  493 555 555, email: obchod@stavebniny-besta.cz

adresa pro doručování: BESTA – Berný s.r.o., se sídlem Slatiny – Milíčeves 25, PSČ 50601

 

Kupující:

jméno a příjmení:

adresa:

tel.:

e-mail:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy / objednávky ze dne ……………………………, číslo objednávky: ……………………………… na koupi zboží 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupní cenu a případně další plnění požaduji uhradit na bankovní účet č. ………………………………………………

 

 

………………………………………………………………

Datum odstoupení a podpis  kupujícího